Dự án mẫu 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁN LẺ HIỆU QUẢ NHẤT.

Thông Tin Về Dự Án

Thách thức

Khách hàng là một trong những nhà sản xuất nổi bật về đồ điện gia dụng đạt tốc độ tăng trưởng tốt tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với những dữ liệu từ các phòng ban, khách hàng chưa có được bức tranh toàn diện phản ánh mức độ tăng trưởng của mình so với các đối thủ hiện tại trên thị trường. Với bộ dữ liệu thu thập thì kênh bán lẻ là chìa khóa để giúp họ giải quyết vấn đề. Dựa vào đó, họ có thể nhìn ra được những cơ hội cũng như thách thức từ thị trường, xác định được những vấn đề nội bộ cũng như yếu tố từ bên ngoài. Với vai trò là chuyên gia và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu bán lẻ, GCOMM trở thành đối tác đáng tin cậy đối với khách hàng trong việc thấu hiểu kinh doanh và lập kế hoạch chiến lược chứ không đơn thuần chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Giải pháp

Dựa vào cơ sở dữ liệu hàng tháng mà phía khách hàng cung cấp, chúng tôi đã đào sâu phân tích và đưa ra báo cáo toàn diện cung cấp bức tranh tổng quan về thị trường, mức độ hiệu quả của từng khu vực, các vấn đề về độ bao phủ nổi bật cũng như chỉ số hỗ trợ đánh giá người tiêu dùng. Bên cạnh đó, những câu hỏi kinh doanh cụ thể cũng được nghiên cứu để đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Kết quả

Báo cáo cập nhật kịp thời về những thay đổi của thị trường cũng như báo động các vấn đề của khách hàng được gửi đến đối tác của chúng tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định cho những bước tiếp theo. Bên cạnh đó, báo cáo đơn lẻ phân tích những vấn đề cụ thể về thị trường cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy để giúp khách hàng thiết lập kế hoạch hành động.