Services

How we help

Communication Material Test

Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ hấp dẫn và hiệu quả của cácý tưởng truyền thông trước khi tung ra thị trường.

Communication Concept Test

Đánh giá mức độ tiềm năng và tính khả thi của ý tưởng truyền thông về sản phẩm trước khi doanh nghiệp tung ra thị trường

Communication Campaign Effectiveness Measurement

Hỗ trợ doanh nghiệp đo lường hiệu quả các chiến dịch truyền thông

Market and Category Understanding

Đánh giá mức độ tiềm năng và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mà doanh nghiệp dự kiến sẽ gia nhập trong tương lai.

Brand Health Check

Phát triển chiến lược thương hiệu hiệu quả thông qua đánh giá lại sức khỏe thương hiệu của bạn.

Consumer U&A

Phát triển chiến lược tiếp cận hiệu quả thông qua thấu hiểu toàn diện hành vi người tiêu dùng

Product Test

Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ tiềm năng của sản phẩm trước khi tung ra thị trường.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

logo facebook
https://www.facebook.com/gcomm.com.vn/